Jasnowidząca-MediumOchrona danych osobowych

Niniejszy zbiór zasad został opracowany jako deklaracja naszej dbałości o poufność i bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z artykułem 13 ustawy nr 196/03. Opisano tu stosowane przez nas sposoby gromadzenia i przetwarzania danych przekazywanych nam przez użytkowników naszych usług. Witryna internetowa www.diana-jasnowidzenie.com („Witryna”) zawiera treści kulturalno-rozrywkowe poświęcone następującym tematom: astrologia, horoskopy, numerologia, tarot i dywinacja. Treści te („Treści”) są przekazywane przez e-mail albo publikowane na stronach witryny.

1. Gromadzone informacje.
Dane osobowe (DO) są to podlegające gromadzeniu informacje, które mogą bezpośrednio posłużyć do zidentyfikowania osoby użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) bądź też dotyczą bezpośrednio działań związanych z oferowanymi produktami. Dane te podlegają gromadzeniu w następujących sytuacjach:

1.1 W wyniku bezpośredniego korzystania z witryny www.diana-jasnowidzenie.com
lub jednej z powiązanych witryn partnerskich, gdzie dane są wprowadzane przez samego użytkownika w związku z ofertą promocyjną lub z zakupem produktu. W takim przypadku stosowany będzie protokół zabezpieczeń HTTPS, pozwalający bezpiecznie przesyłać dane finansowe, takie jak numer karty kredytowej, na serwer instytucji obsługującej płatność. Zainicjowanie zakupu internetowego, wypełnienie formularza z prośbą o list informacyjny albo kliknięcie adresu URL mogą wiązać się z zarejestrowaniem preferencji, zainteresowań lub innych danych na temat użytkownika.

1.2 Informacje gromadzone automatycznie na naszej witrynie.
 Nasze serwery rejestrują informacje na temat odwiedzanych stron. Niektóre witryny korzystają z technologii cookie w celu automatycznego gromadzenia informacji; wiąże się to z zapisywaniem na dysku komputera przynajmniej jednego pliku cookie (niewielkiego pliku tekstowego z ciągiem zakodowanych znaków), którego jedynym celem jest śledzenie poczynań użytkownika przy użyciu specjalnych znaczników (elektronicznych obrazów znanych też jako piksele śledzące lub przezroczyste gify) pozwalających rozpoznać dany plik cookie na dysku użytkownika jako pochodzący z danej witryny w momencie ponownej wizyty na tej witrynie lub na potrzeby reklamy wyświetlanej przez zewnętrznych dostawców na tej witrynie lub w wiadomościach e-mail.

Adres IP użytkownika jest odczytywany w związku z walką z nadużyciami internetowymi oraz na potrzeby zapisu plików cookie, znaczników i innych podobnych mechanizmów pozwalających rejestrować takie informacje, jak:
O adres IP
O używana przeglądarka
O system operacyjny
O ostatnio wyświetlana strona internetowa
O data i godzina odwiedzin
O adresy URL wyświetlanych stron
O inne działania w trakcie poruszania się po witrynie

Większość popularnych przeglądarek internetowych umożliwia kasowanie i blokowanie plików cookie i znaczników. W razie uaktywnienia tej funkcji przy każdym przejściu na nową stronę witryny konieczne będzie ponowne wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła, gdyż bez tego widoczne będą jedynie ogólne informacje niepowiązane z przedmiotem zainteresowań użytkownika.

2. Przetwarzanie zgromadzonych danych.
Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy w celu przekazywania informacji i udzielania wsparcia w powiązaniu z naszą ofertą produktów i usług. Dzięki tym danym możemy lepiej zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkownika, rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi oraz formułować nasz przekaz informacyjny w spersonalizowany sposób:
- promocje, usługi i produkty dopasowane do zainteresowań użytkownika i do potrzeb współpracy z innymi witrynami partnerskimi.
- realizacja i organizacja zamówień
- tworzenie i organizowanie kont użytkownika
- kampanie i badania marketingowe
- analiza wykorzystania naszych produktów i usług.
- personalizacja treści reklam
- monitorowanie naszych usług w celu rozpoznawania i eliminowania treści niedozwolonych lub naruszających warunki świadczenia usług
- planowanie i prognozowanie
- czuwanie nad przestrzeganiem prawa
- zapobieganie oszustwom i innym zabronionym i nielegalnym formom aktywności

3. Udostępnianie i przesyłanie danych osobowych
* firmy powiązane z administratorem witryny w ramach współpracy mającej utrzymać sprawny przebieg procedur sprzedaży
* nasi dostawcy usług i inne podmioty wykorzystujące dane wyłącznie w naszym imieniu i na nasze zlecenie
* instytucje państwowe w związku z egzekwowaniem obowiązującego prawa, także wszelkie inne instytucje i organy odpowiedzialne za przetwarzanie i przesyłanie tych danych w ramach postępowania sądowego, postępowania administracyjnego lub wszelkich innych procedur nakazanych prawem.
* nabywca, w przypadku utraty danych.
* inne zewnętrzne podmioty, wykorzystujące dane w celach komercyjnych za pełną zgodą użytkownika.
* nie będziemy przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, jeśli użytkownik nie życzy sobie tego,
* w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że doszło do naruszenia naszych ogólnych warunków świadczenia usług, możemy też ujawnić dane zarejestrowane na naszej witrynie, by umożliwić obronę naszych interesów.

4. Dane osobowe i swoboda wyboru
W niniejszym dokumencie przedstawiamy informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w obrębie naszych witryn i obcych serwisów, z których pozyskujemy dane. Użytkownik ma pełną swobodę wyboru, czy chce udostępniać swoje dane osobowe. Decyzja o nieudostępnianiu swoich danych osobowych skutkuje brakiem dostępu do ofert specjalnych, opcji, operacji i usług, które wymagają podania pełnych danych osobowych. W razie wybrania opcji powodującej przesyłanie wiadomości osobistych, informacji handlowych lub bieżących warunków promocji przez e-mail, w każdym momencie istnieje możliwość zawieszenia wysyłania tych wiadomości lub anulowania swojej subskrypcji w sposób dokładnie opisany w każdym liście.

5. Udostępnianie danych w innych okolicznościach
Udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest możliwe tylko w przypadku, gdy podmioty te wykażą się posiadaniem skutecznego mechanizmu ochrony danych.

6. Bezpieczeństwo
Administrator witryny stosuje metody administracyjne, techniczne i fizyczne środki ochrony mające zapewnić bezpieczeństwo, poufność i integralność danych osobowych i zabezpieczenie przed ich utratą, niewłaściwym użyciem, dostępem osób niepowołanych, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Dodatkowo przy bezpiecznym przesyłaniu danych wrażliwych, jak dane kart kredytowych, stosowane są standardowe protokoły zabezpieczeń i rozmaite mechanizmy zabezpieczające.

7. Dostęp do danych
Użytkownicy mają dostęp do usługi pozwalającej korygować, modyfikować i usuwać dane osobowe w przypadku, gdyby okazały się one nieprecyzyjne lub niewłaściwe.

8. Zmiany w zasadach ochrony prywatności
Treść niniejszych zasad może być okresowo zmieniana. Opisane tu prawa użytkownika nie będą przy tym ograniczane, a aktualizacje będą opisywane w tym dokumencie.

 

Kontakt: info@diana-jasnowidzenie.com